Amikor a természettudományos nevelés szembe halad önmagával

2009. március 17. kedd, 18:00
Nahalka István

az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar docense

A beszélgetést, vitát felvezető előadásban az a probléma kerül középpontba, hogy miközben a természettudományos nevelés a világ legtermészetesebb módján ősellensége kellene, hogy legyen az áltudományosságnak, és a deklarált céljaiban ez sokszor szerepel is, Magyarországon mintha fordítva sülnének el a dolgok.

Az ádáz harc helyett a természettudományos tantárgyak oktatása olyan folyamatok generálója, amelyek igencsak kedveznek az áltudományos nézetek terjedésének. Nem akarja, de teszi. Az okok? Az előadásban három szempont kerül előtérbe:

  1. Ha egy oktatási területen romlik a tanítás színvonala, s az iskolában a leggyakrabban csak formális az elsajátítás, akkor nehezebb ellenszegülni az áltudományoknak.
  2. Ha a megismerési folyamatok kérdésében annyira érzékeny területen, mint a természettudományos ismeretek elsajátítása, a tanítás nem követi adaptívan azt, ahogyan maga a tudomány megismeri a világot, akkor az zavarokat okoz a tudományos megismerés természetének megítélésében, és szintén jó táptalajt biztosít az áltudományos nézetek számára.
  3. Ha egy iskolai oktatási terület képtelen hiteles, adaptív kép kialakításához hozzájárulni az adott terület társadalmi szerepét illetően, esetünkben a természettudományok társadalmi alkalmazásának problematikus képét közvetíti, akkor is megágyaz az áltudományos nézeteknek.